مجری معروف تلویزیونی دوباره پدر شد! +عکس‌

سرویس فرهنگی ازامروز: نیما کرمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

سلام ….. پسرم آمد و نیک میدانم آمدنش پر از خیر است برای من و خانواده.

خوش آمدی مرد روز‌های سخت و شیرین، خوش آمدی مرد من، خوش آمدی کرمی جانم.

تمام زندگی من در این تصویر خلاصه میشود، دخترم و پسرم، نیل و………. راستی تا ازامروز نام پسرم را برایتان خواهم گفت

 مجری معروف تلویزیونی دوباره پدر شد! +عکس‌لینک منبع

پاسخ دهید