«صبح جمعه با شما» و «راه شب» پرشنونده‌های رادیو


در کنار پخش قطعه شنیده نشده شهرام ناظری در شب موسیقی تلویزیون و آمار جذابیت دو برنامه‌ رادیویی، اظهارنظر مهدی فخیم‌زاده درباره نقش عمر بن سعد هم جالب توجه بود که بعد از ۱۷ سال تجربه بازیگری، چنین نقشی به او واگذار شده است.«صبح جمعه با شما» و «راه شب» پرشنونده‌های رادیولینک منبع

پاسخ دهید