چرا شهاب حسینی در «متری شش و نیم» بازی نکرد؟


سیدجمال ساداتیان از دلیل حضور نیافتن شهاب حسینی در فیلم جدید سعید روستایی پرده برداشت.چرا شهاب حسینی در «متری شش و نیم» بازی نکرد؟لینک منبع

پاسخ دهید