چرا بعد از ۳۰ سال در سینما به نمازجمعه و راهپیمایی پرداخته نمی‌شود؟


مسؤول دفتر مطالعات فرهنگی جبهه مردمی انقلاب گفت: وضعیت سینمای ایران به شدت غیرطبیعی است و نیازمند توان جدی است.چرا بعد از ۳۰ سال در سینما به نمازجمعه و راهپیمایی پرداخته نمی‌شود؟لینک منبع

پاسخ دهید