آمارهای جدید از معاملات و قیمت مسکن در پایتخت


آمارهای جدید خرید و قیمت مسکن برای پایتخت نشیان در حالی از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد که با وجود نصف شدن معاملات رشد ۵ درصدی قیمت را شاهد هستیم.آمارهای جدید از معاملات و قیمت مسکن در پایتختلینک منبع

پاسخ دهید