استعفای انصاری‌فرد دقایقی پس از حکم تاج برای ساکت


رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی به دنبال انتصاب محمدرضا ساکت به عنوان عضو این کمیته از سمت خود استعفا کرد.استعفای انصاری‌فرد دقایقی پس از حکم تاج برای ساکتلینک منبع

پاسخ دهید