آیا این مولتی میلیاردر مترجم سرمربی پرسپولیس می‌شود؟


ظاهرا گابریل کالدرون هنوز مترجم ایده‌الش را پیدا نکرده است.آیا این مولتی میلیاردر مترجم سرمربی پرسپولیس می‌شود؟لینک منبع

پاسخ دهید