افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت سیب زمینی و گوجه


در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت سیب زمینی ٣۶١٢٣، پیاز ٣٧١٣۴ و گوجه فرنگی ٢٢٢۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٢٧.٩، ۵٣٩.٢ و ٢٢١.۶ درصد افزایش داشته‌اند.افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت سیب زمینی و گوجهلینک منبع

پاسخ دهید