شروع تصویربرداری سریال «ایل‌دا» با پوریا پورسرخ + تصاویر


سریال «ایل دا» قصه اتحاد، همبستگی و ایستادگی مردان و زنان عشایر و روستایی مناطق مرزنشین و غرب کشور را روایت می‌کند.شروع تصویربرداری سریال «ایل‌دا» با پوریا پورسرخ + تصاویرلینک منبع

پاسخ دهید