قرار است سهام عدالت به دولت برگردد؟


مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان این که برای آزادسازی سهام عدالت نیاز به قانون است، گفت: ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت منتظر مصوبه مجلس هستند.قرار است سهام عدالت به دولت برگردد؟لینک منبع

پاسخ دهید