جنجال دروغین درباره دادگاه پتروشیمی برای تحت تاثیر قرار دادن رای قاضی


عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: جنجال دروغین درباره دادگاه پتروشیمی با هدف تحت تاثیر قردادن رای قاضی پرونده انجام می‌شود.جنجال دروغین درباره دادگاه پتروشیمی برای تحت تاثیر قرار دادن رای قاضیلینک منبع

پاسخ دهید